THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 7 NĂM 2019

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN LUẬT SƯ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư đợt 7 năm 2019

1.  Hình thức bồi dưỡng: Khóa bồi dưỡng 07/2019/ĐLS

          2. Nội dung: Giải quyết các yêu cầu về kinh doanh thương mại tại Toà án”.

Giảng viên: Thẩm phán Nguyễn Công Phú - Phó Chánh Tòa Kinh tế TAND TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian: Từ 8:00 giờ đến 17:00 giờ Thứ Bảy ngày 17/8/2019

4. Địa điểm: Hội trường A Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II,  45 Đường Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé , Q.1, TP.HCM.

5. Đối tượng tham dự: Luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

6. Phí tham dự: 250.000 đồng/luật sư

Tham dự lớp bồi dưỡng, các luật sư được cấp Giấy Chứng nhận, được tính thời gian 8 giờ bồi dưỡng năm 2019 theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP.

          (Ghi chú: Luật sư có nhu cầu tham dự đăng ký và đóng phí tham dự tại Đoàn Luật sư chậm nhất vào ngày thứ Tư 14/8/2019. Do điều kiện tổ chức có giới hạn số lượng học viên, nên nếu đã nhận đủ sẽ chốt danh sách dù chưa hết hạn.)

Tin tức khác


   Trang sau >>