THƯ CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM (10-10-1945 – 10-10-2019)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 – 10-10-2019) ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI)

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 278/LĐLSVN ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo 4 Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư (sửa đổi). Trên cơ sở thực tiễn tình hình thực hiện và áp dụng Bộ Quy tắc hiện hành, qua tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên (qua website), tổ chức tọa đàm, tiếp thu tổng hợp ý kiến đóng góp, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO 4 QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

(ĐLS TP.HCM): Ngoài việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh nguyên văn dự thảo 4 Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (viết tắt là Dự thảo Quy tắc hay Dự thảo 4) và đề nghị các luật sư thành viên góp ý trong tháng 7/2019, vào ngày 03/8/2019, Đoàn đã tổ chức hội thảo góp ý đối với dự thảo này. Tham dự hội thảo có Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (HĐKTKL) và trên 30 luật sư thành viên. ...Chi tiết

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ VÀ ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 1866/BTP-BTTP ngày 24/5/2019, số 1919/BTP-BTTP ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 244/LĐLSVN ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cùng một nội dung “Về việc thực hiện một số quy định của Luật Luật sư”. Về việc này, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau: ...Chi tiết

ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH V/V HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý lãnh đạo lời chào kính trọng.Qua phản ánh của các luật sư thành viên, thông tin trên Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh Online ngày 18 -19/6/2019, Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh được biết đã xảy ra tranh cãi gay gắt giữa một bên là Bộ Tư pháp với một bên là Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Xuất phát điểm của việc tranh cãi này là việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Công văn số 1736/BKHĐT- ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã giải quyết cấp đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: “Hoạt động pháp luật. Chi tiết: hoạt động đại diện tư vấn pháp luật (không theo các hình thức hành nghề của luật sư)” cho Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Thuận Thiên. ...Chi tiết

VỀ VIỆC HỒ SƠ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CỦA ÔNG ĐINH BÁ TRUNG

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ và đơn đề nghị về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Đinh Bá Trung do Quý Sở trả lại theo Công văn số 3398/STP-TC ngày 14/6/2019. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy: ...Chi tiết

VỀ VIỆC HỒ SƠ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN THÀNH

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Nguyễn Xuân Thành, được chuyển kèm theo Công văn số 1919/BTP-BTTP ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tư pháp. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy:Trước đây, Ông Thành đã đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đã tham dự và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Thành và ông Thành đã được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư số 78/08/TP/LS-CCHN ngày 21/04/2011. Tháng 7/2011, Ông Thành gia nhập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11/2016, căn cứ đơn của ông Thành xin rút tên khỏi Đoàn luật sư để hành nghề công chứng viên, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xóa tên ông Thành khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 02/01/2019, Bộ Tư pháp đã có quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Thành. ...Chi tiết


   Trang sau >>